intro-ductie brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

schooltijden en vakanties


 
ochtendlestijd
lunch en pauze (continurooster)
middaglestijd
maandag gr. 1
8.45   - 12.00 uur
 
 
maandag gr. 2 t/m 8 8.45   - 12.15 uur 12.15-13.00 uur 13.00 - 15.00 uur
dinsdag
8.45   - 12.15 uur
12.15-13.00 uur
13.00 - 15.00 uur
woensdag
8.45   - 12.30 uur
 
 
donderdag
8.45   - 12.15 uur
12.15-13.00 uur
13.00 - 15.00 uur
vrijdag gr. 1 t/m 4
8.45   - 12.00 uur
 
 
vrijdag gr. 5 t/m 8 8.45   - 12.15 uur 12.15-13.00 uur 13.00 - 15.00 uur
 
 
 
 
Er is een continurooster, waarbij alle kinderen op school overblijven. 

verlof en ziekte

Voor verlofaanvragen bestaan landelijk vastgestelde regels, waaraan de school zich dient te houden. Ook voor ziektemeldingen zijn er richtlijnen. In dit document kunt u dat lezen.

  
vakanties en vrije dagen 2017-2018
 
herfstvakantie maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017
Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
voorjaarsvakantie maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
Pasen vrijdag 30 maart en maandag 2 april 2018
meivakantie (incl. Koningsdag, bevrijdingsdag en Hemelvaart) vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren (incl. studiedag) maandag 21 en dinsdag 22 mei 2018
zomervakantie maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018
   
studiedagen maandag 25 september 2017
  vrijdag 23 februari 2018
Foekepotten dinsdagmiddag 13 februari 2018
jaarevaluatie en vooruitblikken, knd. vrij dinsdag 22 mei 2018 (zie Pinksteren)