intro-ductie brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

iopleidingsschool


Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat de leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven. Onze school ziet het mede opleiden van aanstaande collega's dan ook als een verantwoordelijkheid. Daartoe werken we samen met de KPZ (Katholieke Pabo Zwolle) en leiden we samen de nieuwe leerkrachten op. Door deze samenwerking worden aanstaande leerkrachten ingevoerd in de cultuur van de school, maar ook in het onderwijs als geheel.

Dat betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega's vorm geven, maar ook dat door de inbreng van de studenten de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren. Daarnaast volgen de collega's nascholing in het begeleiden van stagiaires, om zodoende als mentor beter te kunnen begeleiden en beoordelen. Zo maakt het samen opleiden deel uit van de ambitie de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren. 

Studenten die bij ons komen stagelopen maken deel uit van de zogenaamde stageleergroep. Onder verantwoordelijkheid van de Opleider In School (OIS) Anita Disselhorst, werken zij samen aan een ontwikkelpunt van de school en natuurlijk aan hun eigen competenties. De OIS overlegt regelmatig met het team en directie over de vorderingen van de stageleergroep.

Onderwerpen die het afgelopen jaar door de stageleergroep mede vorm gegeven zijn: De stagiaires van het huidige schooljaar:
      1e helft
schooljaar
2e helft
schooljaar
KPZ WPO'er / junior leerkracht (4e jaars-student) Liduine van Drunen groep 6 groep 6
  3e jaar Hilde Elshof groep 3 groep 5-6
  2e jaar Danouk Tijssen groep 4b groep 1-2a
  1e jaar Anouk Faber groep 5 groep 4a
  1e jaar Luc Gijsbers groep 8b groep 7
Landstede   geen stagiaires    
Ambelt   Anna van der Naald groep 1-2b